A palástos hóhér

1946. február 1.

“Tildy Zoltánt megválasztják a Magyar Köztársaság elnökévé
1945 nyarán az SZDP vetette fel elsőként a köztársasági államforma megteremtésének időszerűségét. Elvileg a javaslatot az MKP is magáévá tette. 1945 végén – 1946 elején a köztársaság gondolata kedvező visszhangra talált az ellenzéki PDP és MRP soriban. Az NPP is hivatalos támogató nyilatkozatot adott ki. Hosszas aggályoskodások és párton belüli viták után az FKgP is elfogadta a köztársaság eszméjét.

1945 decemberében Mindszenty József hercegprímás és a Katolikus Püspöki Kar az államforma feletti döntés elhalasztása mellett foglalt állást. E próbálkozások azonban hiábavalónak bizonyultak. A nemzetgyűlés 1946. január 31-én fogadta el a köztársaság megteremtéséről szóló törvényjavaslatot (1946:I. tc.). Február 1-jén Tildy Zoltánt közfelkiáltással megválasztották a Magyar Köztársaság elnökévé.” /origo/

  • E történelmi esemény tálalása féligazság, mert a lényeg, most is kimarad, — amint az általában a politikailag helyes tollforgatóktól elvárható! Az említett kommunista szellemiségű Nemzetgyűlést a szovjet horda tankjainak árnyékában állították fel 1944. december 21-én, Debrecenben. Már ott volt a bérencek között Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Monsignor Varga Béla és még sok más hazaáruló. Ez utóbbi karjait emeltetildyzoltan.jpg az égnek, hogy imádsággal áldást adjon erre az idegenek által nyakunkra rakott, törvénytelen gyülekezetre! A két gyászkeresztény, a református lelkész Tildy Zoltán és a katolikus plébános Monsignor Varga Béla intézték, hogy a magyarok legjobbjait, “háborús bűnösökként” vigyék bitófa alá! Ennek a két kereszténynek a főszerepe igen fontos volt mert, ami a gyilkosságokat illette, Rákosiék moshatták a kezeiket, hiszen nem ők végezték el a piszkos munkát. Tildy, a palástos hóhér aranytollal írta alá a magyar sorozatos kivégzéseit. /Tóth Judit/
Reklámok
Explore posts in the same categories: Történelem

%d blogger ezt kedveli: