Herzl: “A Cion Bölcsek Jegyzőkönyvei”

herzl.gifKedves Olvasó! (Dear Reader,)

A Párizsi Fellebbviteli Bíróság hitelesítette Herzl Tivadar: „A zsidó világgyarmat programja” című könyvét, amely inkább úgy ismeretes, mint „Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei”.

(The Appeal Court of Paris has authenticated Theodor Herzl’s book „Programme for the Jewish World-Colony” which is rather well-known as „Protocols of the Learned Elders of Zion”.)

Kérem, olvassa el a „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” [A Nietzschei Birodalom titkai] című könyvemet, amelyet francia nyelven írtam. A Párizsi Fellebbviteli Bíróság 1993. szeptember 22-i ítélete helybenhagyta a Párizsi Rendőrbíróság 1993. február 18-i ítéletét, amely elrendelte válaszlevelem közzétételét a „L’Express” című párizsi hetilap nemzetközi kiadásában.

A „L’Express” az 1992. január 9-én 715 600 példányban megjelent, 2114. kiadásának borítólapján közölt „Les francs-maçons à la conquête de l’Est” [A szabadkőművesek Kelet-Európa meghódítására törekszenek] című cikkében számolt be a „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” című könyvem 4. részének magyar nyelvű megjelenéséről, amely 4. része könyvemnek néhány évvel később megjelent német fordításban is.

A Párizsi Fellebbviteli Bíróság ítéletéből közvetlenül következik, hogy a „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” című könyvemben hasonmás formában közölt dokumentumok hitelesek, amely dokumentumok értelmében általában a szabadkőművesség, különösen pedig a zsidó szabadkőművesség világuralomra törekszik. A „L’Express” közzétette a válaszlevelem szövegét az 1992. november 5-én megjelent, 2157. száma nemzeti kiadásának 82. oldalán és az 1993. március 11-én megjelent, 2174. száma nemzetközi kiadásának 23. oldalán. Kérem, nyissa meg a következő linket, tekintse meg a könyvem fedlapjának képét és olvassa el a tartalomjegyzéket.

http://www.monusaron.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17

(Please read my book entitled „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” [The Secrets of the Nietzschean Empire] which I have written in French language. The sentence of the Appeal Court of Paris, pronounced on the 22nd of September 1993, confirmed the sentence of the Paris Police Court, pronounced on the 18th of February 1993, which ordered the publication of my letter of response in an international issue of a weekly newpaper of Paris, the “L’Express”. In the “L’Express”, issued on the 9th of January 1992 in 715 600 copies, the article „Les francs-maçons à la conquête de l’Est” [The freemasons strive to conquer Eastern Europe], shown on the cover of the 2114th issue, renders account of the publication in Hungarian of the 4th part of my book „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen”, which 4th part of my book was published also in German translation a few years later. It follows directly from the sentence of the Appeal Court of Paris, that the documents shown in my book “Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” are genuine; and according to these documents the Freemasonry in general, and especially the Jewish Freemasonry strives for domination over the whole world. My letter of response was published in the “L’Express” on page 82, in the 2157th national issue on the 5th of November 1992, and on page 23 in the 2174th international issue on the 11th of March 1993. Please open the following link, see the image of the cover of my book and read the table of contents.

http://www.monusaron.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17)

A „Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” című könyvemben felvázolt zsidó szabadkőműves programnak ugyan­ahhoz, az egész világra kiterjedő gyarmatbirodalomhoz kellene vezetnie, mint Herzl Tivadar gyarmati programjának. Valójában a két program egy és ugyanaz.

(In my book “Les Secrets de l’Empire Nietzschéen” outlined Jewish freemasonic programme should lead to the same colonial empire over the whole world as the colonial programme of Theodor Herzl. In reality the two programmes are one and the same.)

Hódmezővásárhely, 2006. február 26. (the 26th of February, 2006)
Üdvözlettel: (Yours sincerely,)
Mónus Áron, 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 27., Hungary
Tel.: (62) 242 270; Mobil: (30) 963 01 85
http://www.monusaron.com

Reklámok
Explore posts in the same categories: Könyvismertető

%d blogger ezt kedveli: