NEW YORKBÓL ÜZENIK, HOGY OTTHON MELYIK PÁRTRA SZAVAZZANAK?

hoka erno.jpg(részlet a new yorki Szabadságpárt körlevélből) – “Kéréssel fordulunk a magyar Kisgazda-társadalom szavazóihoz, hogy a 2006. áprilisában sorrakerülô országos választások során a Fidesz Magyar Polgári Szövetségre való egységes szavazatukkal tegyenek hitet a Független Kisgazdapárt alapító atyáinak nemzetmegtartó emlékeihez. Nagyatádi Szabó István, Sokorópátkai Szabó István, Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Pártay Tivadar, Kovács Béla, Sulyok Dezsô, Vásáry István, Desseffy Gyula, Pfeiffer Zoltán, Bartha Albert, Balla Antal, Saláta Kálmán, Kiss Sándor és megannyi itt fel nem sorolt kisgazda vezetô emlékén … (…)
A Magyar Szabadságharcos (Nemzetôr) Világszövetségnek Horváth János és Hóka Ernô is alapítói voltak 1957 elsô hónapjaiban, New Yorkban.”
Hóka Ernô s.k. a Magyar Szabadságpárt elnöke.

——–

“Megdöbbentő a néhány évvel ezelőtt még Torgyán József-rajongó Hóka Ernőék “tájékozatlansága”. Vagy inkább tudatos cselekvése? Amerikában a Zbignew Brzezinski által alapított Trilateral Commission nevű háttérhatalom tagjai a FIDESZ-esek tán’ valamit ígértek nekik vagy félretájékoztatták őket! Mintha szándékosan elsiklanának a fideszesek nemzetrontó, már-már nemzetárulásnak minősíthető ‘csínytevései’ fölött, ezért tűnik hiteltelennek a fölhívásuk, még akkor is, ha sok mindenben igazuk van. Ami pedig [a mellékelt képen] Sulyok Dezsőt illeti: sulyok dezso.jpgnem árt tudni, hogy nemcsak nemzetgyűlési képviselő és a Szabadság Párt megalapítója volt, hanem pápai polgármester és rendőrkapitány is. Több pártban nem találta a helyét, Gömbös-ellenes volt, szembefordult mindenkivel… Felforgató magatartása miatt 1944. március-április körül deportálták, /ahonnan Mindszenty közbenjárására szabadult ki!/, majd a hazaáruló Bajcsy-Zsilinszkyvel együtt felszabadítóként üdvözölte a hazánkat elözönlő ruszki hordákat. Bábáskodott a Kisgazda Párt és a Szociáldemokrata Párt szövetségkötésénél, de a legnagyobb bűne az volt, hogy a palástos hóhér Tildy Zoltán köztársasági elnöki székbitorlása idején, amikor elkezdődött nemzetünk legjobbjai ellen a hajtóvadászat és eszmei-politikai elitjének a lefejezése, akkor volt az Imrédy-per kommunista népügyésze.” /hazai levélből/

— 1945 után ezek az úgynevezett “nemzetmegtartó atyák” valamennyien a magyar népet rabláncra verő szovjet horda szálláscsinálói voltak! Miért kellene nekünk őket ünnepelni!? Rájuk csakis megvetéssel lehet gondolni.
— Milyen alapon és jogon mondja meg az akármilyen magát “magyarnak” nevező külföldi szervezet, hogy a magyar nép 2006. áprilisában melyik pártra szavazzon? Tudniillik, a magyar nép otthonról soha nem üzenget nekünk külföldieknek, hogy melyik párt befutása lenne nekünk előnyös.
— Úgy látszik, hogy a FIDESZ New Yorkba tette át a főhadiszállását, ahonnan teljes gőzzel folyik a magyarok beszervezése és meggyőzése!

Két cikkem Sulyok Dezsőről:

Dr. Sulyok

A magyar nemzet sírásói


/Tóth Judit/

    Reklámok
    Explore posts in the same categories: Politika

    %d blogger ezt kedveli: