Az elhallgatott tények

Ezekrõl a tényekrõl a Hírtv-ben hallhatunk, a Magyar Nemzetben olvashatunk. Mivel ma Magyarországon balliberális és jobboldali médiauralom van, a magyar érdekek képviseletének nem jut hely sem az írott, sem az elektronikus sajtóban.

Az 1949. évi XX. tv. (Alkotmány) 61. §-ának kiteljesedett megsértéséről (közérdekû adatok megismerésének jogáról), még a “jobboldali” sajtóban sem olvashatunk. Az alábbi adatok hiányoznak a politikusi és a médián keresztül történõ tájékoztatásból. Az EU-csatlakozás következményeként a következõ adatokkal bemutatott, megrendítõ sarcot vagyunk kénytelenek elviselni:

Tagdíj befizetés: 1,2 milliárd euró = 308 milliárd ft
Elvonás: 5,6 milliárd euro = 1 449 milliárd ft
Adósságnövelés 5 milliárd euro = 1 300 milliárd ft
Adósság-szolgálat 5,1 milliárd euro = 1 313 milliárd ft
Összes csökkenés: 16,9 milliárd euro = 4 370 milliárd ft
Visszaosztás: 4,7 milliárd euro = 1 226 milliárd ft
Egyenleg: 12,2 milliárd euro = 3 144 milliárd ft

Csak hab a tortán, hogy 1991 és 2004. április 30. (az utolsó “””szabadnak mondható””” nap) között már tréningeztünk: összesen nettó 34,1 milliárd eurót (8866 milliárd forintot) fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom tagjai lehessünk. Micsoda megtiszteltetés!

Annak, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, kérem, most rögtön vonja vissza! Ezeket az adatokat ugyanis „A költségvetési hiány a mesterséges elszegényítés következménye” c. írásban, tételesen bizonyítom a következõ állami kiadványok alapján:

– „EU-csatlakozás 2004″ (kiadvány, 160 oldal, Kiadó: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Készítette: KÜM Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság, Felelõs kiadó: dr. Balázs Péter, (Elõszót írta: Kovács László) Kézirat lezárva: 2003. február 20., Fotók: MTI Fotó, European Commission Audiovisual Library, ISBN 963 7038 299 -, Letöltési cím

– A Pénzügyminisztérium és az Államkincstár 2006. februári és márciusi értékelése. (Címek a hivatkozott írásban.)

Felhívom még mindenki szíves figyelmét arra, hogy a költségvetésen kívüli államháztartási tranzakciók (monetáris politika, nemzeti vagyon anyagi részének növelése – mindenek elõtt az idegen „mûködõ” tõkével) segítik a kiszolgáltatottságunk növekedését. Erre bizonyítékot szolgáltat az „Évente az összes szántóföld értékének háromszorosát rabolja el az EU és a bankrendszer” c. írásomban idézett Varga István 2005. november 23-án a MÚOSZ Székházban „Pénzügyi folyamatok a magyar államháztartásban” c. elõadása.

A fentiekbõl egyértelmûen következik:

1. A 2006-ban hivatalban lévõ kormány egyértelmûen csúfos bukásra van ítélve, ugyanis a fentiek miatt feltartóztathatatlanul növekvõ államadósság a teljes magyar termõföld törvényszerû elvesztéséhez vezet (ld. Holtvágány: rendszerváltás helyett kormányváltás)
Érthetõ ezért, hogy a FIDESZ nem akarta megnyerni a választásokat.

2. A magyarságnak nem érdeke, hogy egy kétharmados MSZP-SZDSZ-MDF kormány kiteljesítse azt a nemzetvesztést (ez Csurka István által aláírt MIÉP elnökségi határozatból egyenesen következik – ld. „Kavarja vagy nem kavarja” c. írást), amit a Gyurcsány kormány korlátozás nélküli hatalomra jutása jelent – ugyanis a „mûködõ tõke” bevonása egyet jelent a nemzeti vagyon ezutáni növekedésének eladásával.

Amennyiben a Címzettek megtisztelnek további érdeklõdésükkel, akkor ma éjszaka egy részletes elemzést olvashatnak a választások várható eredményérõl a www.eunyet.hu honlapon. +++ Dr. Halász József

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: