NE ÉLJETEK A HAZUGSÁGGAL!

Az alábbi szöveget egyik olvasónk küldte hozzánk drótpostán. /tj/

A. I. Szolzsenyicinnek az SZKP KB-hez, 1975-ben írt nyílt levele, amely ma is hasznos olvasmányul szolgálhatna a budapesti, valamint az amerikai kormány és választópolgárainak számára! /tj/

NE ÉLJETEK A HAZUGSÁGGAL!
Ha az emberek békés életébe betör a hatalom, akkor arca a magabiztosságtól ragyog, a zászlójára írva hordozza és üvölti: „ÉN VAGYOK A HATALOM! Aki nem menekül, rátaposok!” A hatalom azonban gyorsan öregszik, néhány év, és már nem olyan biztos önmagában, és hogy magát megõrizze, hogy rendesen nézzen ki, habozás nélkül szövetségesül hívja a hazugságot. Hiszen: a hatalom nem rejtõzhet el semmi más, mint a hazugság mögé, a hazugság pedig csak erõszakkal tarthatja fenn magát. Nem minden napra és nem minden vállra nehezedik a hatalom mancsa: csak azt követeli tõlünk, hogy törõdjünk bele a hazugságba, vegyünk részt benne minden nap – és ebben áll az egész engedelmesség.

És ugyanebben áll az általunk legelhanyagoltabb, legegyszerûbb és leghozzáférhetõbb kulcsa szabadságunknak: NE VEGYÜNK RÉSZT A HAZUGSÁGBAN! A hazugság beboríthat mindent, a hazugság uralkodhat mindenen, de a legkisebb területen is szegezzük szembe vele: AZ ÉN RÉSZVÉTELEM NÉLKÜL!

És így bújunk ki tétlenségünk állítólagos bûvkörébõl! Számunkra ez a legkönnyebb, a hazugságra nézve pedig a legrombolóbb. Mert ha az emberek távol tartják magukat a hazugságtól, akkor az egyszerûen megszûnik létezni. Mint egy ragályos betegség, csak az emberek között létezhet.

Nem akarunk az utcára vonulni, hangosan hirdetni az igazságot, hangosan kimondani amit gondolunk – ez nem is szükséges, ez szörnyû. De tartózkodunk attól, hogy azt mondjuk, amit nem hiszünk! Ez a mi utunk, a legegyszerûbb, és megcsontosodott, hozzánk nõtt gyávaságunk mellett a legjárhatóbb, jelentõsen könnyebb, mint (szörnyû kimondani) a Gandhi vezette polgári engedetlenség.

A mi utunk: A HAZUGSÁGOT TUDATOSAN SEMMIBEN SEM TÁMOGATNI! Felismerni, hol a hazugság határa (mindenki másképp látja) – és visszalépni errõl az életveszélyes határról. Ne ragasszuk össze az ideológia holt csontocskáit és pikkelyeit, ne foldozzuk dohos rongyait – és csodálkozni fogunk, milyen gyorsan és védtelenül hanyatlik le a hazugság, és aminek meztelenül és csupaszon kell megjelennie, az meztelenül és csupaszon fog a világ elõtt megjelenni.

Hadd gyõzzük hát le félénkségünket, választhasson mindenki: tudatos szolgálja marad-e a hazugságnak (persze nem hajlamból, hanem hogy a családját táplálja, és gyerekeit a hazugság szellemében nevelje), vagy pedig eljött számára az idõ, hogy tisztességes emberré változzon át, aki megérdemli kortársai és gyermekei figyelmét. ettõl a naptól kezdve:
• a jövõben soha egyetlen mondatot, mely nézete szerint az igazságot eltorzítja, nem ír le, nem ír alá és nem nyomtat ki;
• ilyen mondatot sem magánbeszélgetésen, sem hallgatóság elõtt, sem a maga nevében, sem elõkészített szöveg szerint, sem politikai szónok, sem nevelõ vagy tanító szerepében, sem színpadi kéziratként ki nem mond;
• a festészetben, szobrászatban és fényképezésben, technikai vagy zenei eszközökkel egyetlen hamis gondolatot, a valóság egyetlen felismert eltorzítását sem jeleníti meg, nem kíséri és nem közvetíti rádión;
• sem szóban, sem írásban nem említ olyan „iránymutató” idézetet – hogy igazságot szolgáltasson valakinek, hogy magát bebiztosítsa, hogy munkájában eredményt érjen el -, ha az idézett gondolattal nem ért teljesen egyet vagy nincs tisztában jelentésével;
• nem hagyja magát arra kényszeríteni, hogy olyan demonstráción vagy gyûlésen vegyen részt, mely nem a saját kívánságának és akaratának megfelelõ. Semmiféle transzparenst, plakátot nem vesz kézbe és nem tart magasba, amelynek szövegével nem ért teljesen egyet;
• nem emeli fel a kezét olyan javaslat megszavazására, melyet nem támogat õszintén; sem nyíltan, sem titkosan nem szavaz olyan személyre, akit méltatlannak vagy kétesnek tart;
• nem hagyja magát olyan gyûlésre hajtani, ahol kényszerûen meghamisított vita várható,
• minden olyan ülést, gyûlést, elõadást, színjátékot, filmvetítést azonnal elhagy, mihelyt ott hazugság, ideológiai félrebeszélés vagy szemérmetlen propaganda hallható;
• nem rendel meg és nem vásárol egyetlen olyan újságot vagy folyóiratot sem, melyekben az információkat meghamisítják és az eredeti tényeket elkendõzik…

Kijegyzetelte: Prof. Dr. Bokor Imre

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: