Idézet Mónus Áron történész honlapjáról


Adolf Hitler (Mein Kampf)
A müncheni bíróság ítélete folytán 1924. április 1-jén kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában.

Hosszú évek munkássága után itt végre alkalmam nyilt egy olyan mû megírására, amelyre sokan buzdítottak, és amelynek szükségszerûségét a mozgalom érdekében magam is éreztem. Így határoztam el, hogy két kötetben kifejtem mozgalmunk célját, és vázolom fejlõdésének útját. Meggyõzõdésem, hogy egy ilyen mûbõl több tanulság meríthetõ, mint minden egyéb, kizárólag elméleti munkából.

Itt kínálkozott alkalom arra is, hogy saját egyéniségem kialakulásáról is némi képet nyujtsak, és ezzel egyrészt mûvem megértését könnyítsem meg, másrészt pedig eloszlassam azokat a torz mendemondákat, amelyeket fõleg a zsidó kézben lévõ sajtó terjesztett rólam. Ezzel a munkámmal nem az idegenekhez fordulok, hanem azokhoz a párthíveimhez, akik szívvel-lélekkel igaz barátai mozgalmunknak, és akik megértésre, felvilágosításra vágynak.
Tudom, hogy az emberek megnyerésére az élõszó hatásosabb az írottnál. Minden mozgalom nagyarányú kifejlõdését elsõsorban a nagy szónokoknak köszönheti nem a nagy íróknak.
Mégis szükség van arra, hogy egy tan alapvetõ gondolatait az egység és egyöntetûség kedvéért mindörökre leszögezzük. Ezt a két kötetet is közös munkánk építõkövének tekintem.
A Lech melletti Landsberg vár fogdájában. +++

A SZERZÕ
Adolf Hitler

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: