Arccal a terrorizmus ellen!


/Továbbított írás magyar fordításban/
:: forrás: Institute for Historical Review

Az alábbi kérdés-felelet sort James J. David, az USA nyugalmazott dandártábornoka állította össze 2003. január 7-i keltezéssel, tehát még mielőtt az amerikaiak és csatlósaik (köztük mi is) megtámadták Irakot. Ezek szerint szélsőséges zsidóellenesség uralkodik az Egyesült Államoknak még a legmagasabb köreiben is?

Kérdés: Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, amelynek atomfegyvere van? – Válasz: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely nem hajlandó aláírni az Atomsorompó Egyezményt és megakadályozza a nemzetközi ellenőrzést? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország szállta meg más, független országok területét katonai erővel, és folytatja a megszállását az ENSZ Biztonsági Tanács határozatai ellenére? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely rendszeresen megsérti más, független államok nemzetközi határait repülőgépekkel, tüzérségi és tengeri ágyútűzzel? – V: Izrael.
K: Amerika melyik közép-keleti szövetségese küldött éveken át bérgyilkosokat más országokba, hogy megöljék a politikai ellenfeleit (un. terrorizmus-export!)? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország az, ahol magas rangú katonatisztek nyilvánosan beismerték, hogy fegyvertelen hadifoglyokat végeztek ki? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország nem hajlandó elítélni azokat a katonáit, akik beismerték hadifoglyok kivégzését? – V: Izrael.
K: Melyik közel keleti ország üldözött el 762 000 menekültet és nem engedi, hogy visszatérjenek a házaikba, a földjeikre és a foglalkozásukhoz? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely nem hajlandó jóvátételt fizetni azoknak az embereknek, akiknek kisajátították a földjét, a bankszámláit és a vállalkozásait? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország, ahol meggyilkoltak egy magas rangú ENSZ diplomatát? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, ahol az az ember, aki elrendelte egy magas rangú ENSZ diplomata meggyilkolását, miniszterelnök lett? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország robbantott fel amerikai diplomáciai épületet Egyiptomban és támadta meg az „USS Liberty” nevű amerikai hajót nemzetközi vízterületen, megölve 34, és megsebesítve 171 tengerészt? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország bízott meg egy kémet, Jonathan Pollardot, hogy titkos dokumentumokat lopjon (az USA-tól) és adja át azokat a Szovjetuniónak? – V: Izrael.
K: Melyik volt az az ország, amely először tagadta, hogy bármi köze volna Pollardhoz, majd megszavazta neki az állampolgárságot és követelte az amerikai elnöktől a teljes bocsánatot a számára? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország engedi meg amerikai zsidó gyilkosoknak, hogy oda szökjenek, hogy elkerüljék az Egyesül Államokban a büntetést, és megtagadja a kiadásukat, ha már az oltalmában vannak? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország szónokol a gyűlölet ellen, de kegyhelyet és emlékművet épít egy olyan gyilkosnak, aki 29 imádkozó palesztint ölt meg egy mecsetben? – V: Izrael.
K: A földkerekség mely országa rendelkezik a legerősebb politikai lobbyval az Egyesült Államokban, legalábbis a Fortune Magazinnak a washingtoni bennfentesekkel foglalkozó áttekintése szerint? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország vette célba szándékosan az ENSZ qana-i menekülttáborát Libanonban és ölt meg 103 ártatlan ember, férfiakat, asszonyokat és gyerekeket is? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti állam szegte meg az ENSZ Biztonsági Tanács 69 határozatát és kapott védelmet még 29 ellen az USA vétója miatt? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország kap ingyen fegyvereket az USA-tól, majd adja el a technikát a Kínai Köztársaságnak az USA tiltakozása ellenére? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország miniszterelnöke jelentette ki a munkatársai előtt, hogy ne izgassák magukat az Egyesült Államok miatt, mert „mi vezetjük Amerikát”? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország az, amelyet az Amnesty International azért ítélt el, mert etnikai tisztogatás keretében négyezernél több lakást rombolt le, ahol ártatlan palesztinok laktak? – V: Izrael.
K: Mely közel-keleti ország használt legutóbb tömegpusztító fegyvert, amikor egy egytonnás „okos bombát” dobott egy sűrűn lakott terület közepére, megölve 15 polgári személyt, köztük 9 gyermeket? – V: Izrael.
K: Melyik ország öl rendszeresen palesztin kisgyermekeket csak azért, mert köveket hajigálnak páncélozott járművekre és talajgyalukra, vagy páncélosokra. – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely az Oslo-i Egyezmény aláírásával megfogadta, hogy abbahagyja a zsidó telepek építését, de e helyett 270-nél több új telepet épített az aláírás óta? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország végeztette ki merényletekkel több, mint száz politikai ellenfelét az utóbbi két évben, miközben civilek százait és gyermekek tucatjait ölte meg? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely rendszeresen megszegi a Genfi Egyezményt, mert együttesen büntet egész városokat, falvakat és táborokat egyes emberek cselekedetei miatt, sőt képes egész falvakat lerombolni úgy, hogy a lakók otthon vannak? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amelyet az USA támadással fenyeget, mert attól fél, hogy veszélyes lehet ránk és a szövetségeseinkre. – V: Irak.

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: