Néhány szó a kultúráról

irred_pic2.GIFA kultúra, mint erkölcsi tényező — ellentétben a testi jóléttel törődő társadalommal — annyit jelent, mint hagyomány a múltból és fejlődés a jövő felé. A kultúra a jónak, a nemesnek, a szépnek a gyűjtése a múltból és ápolása a jövő számára. Nem ok nélkül, rendszerint azok a népek a legerősebbek erkölcsileg, amelyek az őseik hagyományait és páldáját ápolják. — Csoda, ha ellenségeink a magyarságból tűzzel-vassal ki akarják írtani a magyarságtudatot, gyalázzák őseit és múltjának hagyományait?

Minden kultúra erkölcsi alapját csak a múlt eszméivel való szoros kapcsolat adhatja meg. Valójában csakis annak van kultúrája, aki az ember nemesítésére vonatkozó fogalmat családja, elődei, törzse, népe, faja nagyságának, integritásának megértéséből és tiszteletéből meríti. Ilyen a földművelő nép régmúltból származó kultúrája. Az ilyen igazi tiszta kultúra egyenlő mértékben nyújtja a hagyományok jogait és kötelességeit. Csupán a hagyomány jogai és kötelességei adják meg minden kultúrának az erkölcsi létjogosultságát.

Erkölcsileg cselekedni, érezni tehát nem jelenthet mást, mint gondolatban, érzésben, cselekedetekben azonosulni az ősök hitével, lelkével, szellemével, színével és nem utolsó sorban vérével is! A család, a haza, a nép, a hit, a becsület és a hűség eszményképei egyedül ezen a gondolaton nyugosznak!

Aki eltűri, hogy idegen ámítók és csábítók megfosszák az elődeivel való együvétatozás érzésétől — legyenek ezek az elődök földművesek, polgárok avagy nemesek — az elveszíti az összefüggést a saját kultúrájával és erköcsileg támasz nélkül marad. Gyökér nélkül marad, akár az orkán által kicsavart fa, tehát pusztulás vár rá és utódaira. Ugyanis az erkölcstelen, nemzettudatától megfosztott nép gyenge és könnyen leigázható, rabszolgásítható.

Hazánkért

Reklámok
Explore posts in the same categories: Hagyományok, Kultúra, Társadalom

%d blogger ezt kedveli: