MI A HELYZET?

Nézzük a lényegében napok óta tartó helyzetet, amiben már ismétlődő jelenségeket figyelhetünk meg. A Kossuth-téren van egy kitartó tömeg, (de a pestiek java, akik egyébként zúgolódnak, kényelemből nem mennek ki tüntetni, megvárják a fejlemények alakulását). Van egy elszánt fiatalokból álló tömeg, amely éjjel megütközik a rendőrséggel, de ezt elég szervezetlenül és átgondolatlanul teszik, ezért sok az áldozat köztük. És van a hatalmas vidéki tiltakozó tömeg, amely lóg a levegőben, mert senki sem áll a hátuk mögé. Mindezt jól tudja a hatalom, ezért tudják a tévéken keresztül hangolni a gyámoltalan közvéleményt, amely még mindig nem fogta fel, egy hét után sem, hogy mi is történik Magyarországon?

 A társadalomban hónapok óta gyűlik a feszültség és tehetetlenség, amelynek a hátterében elsősorban a napi megélhetést tönkretevő áremelések és a kilátástalan jövő áll, 16 éve látják, hogy bármelyik párt kerül hatalomra, csak rabolnak, a parlamentet cirkusszá silányították.

Ezeknek a bűnözőknek ez volt a céljuk kezdettől fogva, hiszen egy alultájékoztatott, hazájához közömbös, a közélettől undorodó, a politikától megcsömörlött tömegmasszával azt tehetnek, amit akarnak, s ezt az agymosást a szennytévék meg is teszik, bőségesen. Évtizedek óta mocskolják hagyományainkat, kultúránkat, értékeinket, miközben félelmet keltenek munkahelyeken, hivatalokban és a nyilvánosság nagyon pici fórumain is. Miközben ők- ez az élősködő, idegenbérenc bűnbanda – önmagát mutogatja és tobzódik a bűnben, mert ugye a magyarok birkák és minden eltűrnek: a külföldi zsidók betelepítését és az állandó magyargyűlöletet.

Most örülnek igazán a tót, a román és a szerb politikusok, hiszen most már magyar rendőrrel veretik a magyarokat! Ezentúl még jobban vérszemet fognak kapni, hiszen a szemünkbe fogják ezt vágni, hogy saját fajtátok is üt, ver benneteket. Csak azt nem teszik hozzá (pedig tudják), hogy nálunk mindezt egy zsidó-kommunsita-cionista hatalom teszi velünk. Az erőszakos, élősködő, bűnöző kisebbség.

 Gyurcsány és bandája, összeszövetkezve az SZDSZ csahosaival tudatosan készítette elő ezt a mocskos szöveget, csak éppen október 23. előtti hetekre időzítették. Mert ők mindent forgatókönyvek szerint döntenek el, amihez a népnek semmi köze, hiszen a titkos háttérhatalom másként nem működhetne. Az sem véletlen, hogy a magyargyűlölő zsidó nőt (Sára testvért) a habzószájú főrabbi szentelte föl a Bazilika előtt, ez is a zsidó újévre volt időzítve.

 A tömeg és az ország lakossága jogosan háborodott fel Gyurcsány mocskos zsidó szövegén, s nemcsak azon, hogy “kurva országnak” nevezett bennünket, hanem ebben a keserű, elfojtott indulatokban benne volt az elmúlt 16 év minden bűne és csalódása. És akkor mi történik most? Hát persze, hogy a magyargyűlölő hatalom (a parlamenti öt párt, és az őket kiszolgáló szennytévék és rádiók) nem tehetett mást, mint rendőrséggel verette le a jogos tüntetőket, és utána világgá kiálthatta, hogy megint futballhuligánok randalíroznak és megbontják a III. patkányköztársaság békés rendjét. És a mocskos, züllött Nyugat ezt beveszi, hiszen ők ezt a mocskos módszert már régebb idők óta gyakorolják.

 És akkor – ezen események hatására – előállnak bizonyos önjelölt vezérek a tüntető tömeg között, de semmilyen elképzelésük nincs a helyzet kezeléséről, a pesti és hatalmas vidéki tüntető tömeg megszervezéséről, irányításáról. Még a tüntető tömeg nyilvánosságának megszervezéséről sem gondoskodnak (miközben tucatnyi honlapot vagy egy irodát lehetett volna azonnal indítani ebben az ügyben). Ez még hagyján, mert szinte percek alatt kellett dönteni és alkalmazkodni az új helyzethez és nem álltak rendelkezésükre eszközök. Igen ám, de azóta több nap telt el és ezek az álmodozók alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak összehívni holnapra? Kivel? Kikkel? Hogyan? Miközben a rendőrség fogdáiban közel 200 szabadságharcost kínoznak, és majd ítélnek el a rögtönítélő bíróságok. Éjjelente az ávós-módszereket alkalmazó rendőrség kíméletlenül veri az ártatlanokat is az utcán és a képek bizonyítéka szerint még a rendőrségi törvényt is megszegik, hiszen ehhez bíztatást kaptak a kormánytól és a főrendőrtől. Miközben a Várban a köztársasági elnök a homokba dugja a fejét, a pártok vezetőivel azon tanakodik, hogy a bűnös rendszert hogyan lehetne átmenteni. Miközben nevetséges nyilatkozatokat olvas be minden másnap, de arról megfeledkezik, hogy mi van az Alkotmányban megszabva neki. Vagyis mit kéne valójában tennie? Miközben szeptember 30-án lejár a tüntetések határideje, a választás miatt. Ezek az álmodozó, alkalmatlan vezetők pedig kénytelenek lesznek tudomásul venni, hogy kicsúszott a kezeik közül minden lehetőség.

 Hiába volt a hős magyar fiatalok minden áldozata, elhullatott vére, a tömegek kitartása. Az alkalmatlan vezetőik eljátszották a tálcán kínált történelmi lehetőségeket. Mi jön ezután? A szokásos, a történelemből ismert kommunista bosszú, ami évekig fog eltartani, éppen úgy mint 1956 után. Ugyanis ezek a piszkos gazemberek még a rádióban is azt a szóhasználatot vették elő, amit (főként a köztársasági elnök aljas nyilatkozatában látszott ez) a rákosista-sztálinista sajtó használt annakidején. Persze még nincs minden veszve. Minden attól függ, hogy Budapest és a Vidék hogy tud egymásra találni és összefogni, mennyi ideig tudják tartani magukat az utcán? Az elkövetkező napok, hetek fogják bebizonyítani azt, hogy ezek az önjelölt vezetők kiállták-e a történelmi próbát. Előre nem ítélkezünk, de baljós aggodalmainknak azért már most hangot adunk. /BG/ +++

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: