A magyarságnak küldetése van


Magyar sors a csillagokban
2006-11-22 — A magyar asztrológusok egybehangzó hagyománya szerint a magyar népnek a Nyilas a Napja és az Aszcendense egyaránt. Decemberben lesz 5 olyan nap, december 8-11. és 18-20. között, amelyben életünk során nem sokszor van részünk. Olyan időszakot jeleznek a csillagok, mint amilyen akkor volt, amikor Hunor és Magor egyesítette a hunok és a magyarok népét a turáni esküben. Erről ír a Javaslap legújabb számában Mireisz László.

A Nyilas csillagkép szimbóluma a hátrafelé nyilazó kentaur. A görög mitológia legismertebb, “legigazabb”, bölcs és halhatatlan kentaurja, Kheiron. Õ tanítja meg Aszklépioszt a gyógyítás
mesterségére, és õ az, aki magára vállalja Prométheusz szenvedését és halálát. Nem véletlen, hogy a kentaurok valószínûleg a szkítákat jelenítik meg a görögök körében, mivel a szkíták magukat szkolotosznak (szkolosz = nyílhegy) nevezték. De ezzel függ össze a gót skiatha (nyilazó) szó is, valamint a szkítákat úgy ismerték, mint a ménnel (lóval) szinte egybenõtt nyilazó népeket.

A kentaur “hátrafelé” nyilazása az eredet, a hagyomány, a múlt megcélzásával függ össze. Ezért az asztrológiában a Nyilas csillagkép szimbolizálja a tradíciót, a szellemiséget, a 9. ház analógiájaként a metafizikát, a vallást, az ideákat, a szellemi tanító(ka)t és mindazt, ami a Halál (Skorpió) legyõzésével van összefüggésben, például harcmûvészetet és minden más szellemi praxist. Éppen ezért mondhatjuk, hogy a 6 bolygó (6 erõ) együttállása az említett területeken jelentheti azt, hogy feltámad a szellemiség vagy egy nagy tanító, vagy egy nagy eszme formájában, mint ahogyan a téli napforduló idején megszületõ fényt is a Nyilas “készíti elõ”.

Egy ilyen erõs Nyilas együttálllásnál még azt is feltételezhetjük, hogy a legõsibb szellemi tanítások is megjelenhetnek és láthatóvá válnak egyébként láthatatlan dolgok. A hat bolygó együttállása a magyarságot is szimbolizáló Nyilasban és az a tény, hogy a Plútó a Nyilas 23. fokán retrográd pozícióban van (ezzel a magyarság Napján, vagy Ascendensén jelzi a “plútói megreformálást”) elég ahhoz, hogy kimondjuk: a magyarság szempontjából fontos idõszakot jeleznek a csillagok.

Olyan idõszakot, mint amilyen akkor volt, amikor Hunor és Magor egyesítette a hunok és a magyarok népét a turáni esküben, melynek záradéka a turáni átok. Csak ekkor voltak a mostanihoz hasonló idõk. Ezért joggal feltételezhetjük azt, hogy talán ez a hatbolygós “felbuzdulás” és a Plútó átalakító energiája elég ahhoz, hogy feloldódjon a turáni átok és véget érjen a hasadás kora. Mert ekkor nem a meghasadás és harc, hanem a szent hármasság, a harmónia lesz a Magyarok Istene.

A magyarságnak küldetése van. A küldetése az, hogy rendületlenül tanítsa a “három a magyar igazság” tanát. Harmónia a testben, harmónia a tudatban és harmónia a szellemben, valamint harmónia ezek között, ez a magyar igazság. Így teremthetünk magunknak egészséges testet, boldogság-tudatot és szellemvilágot, vagy világos szellemet, mágikus módon, teremtve.

Ez a szellemi kreativitás a magyarság õsi hagyománya, melybõl minden magyarul beszélõ ember részesül, mert nyelv és gondolat formálja egymást. Erre a szellemi kreativitásra eszmélés megy végbe akkor, ha a harmónia elve felülírja a turáni átkot, ha az összetartás felülírja az önzõ széthúzást, ha a nemzet eszméje felülírja az én, nekem, enyém önzõ gondolatait. +++

(Hunhír)

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: