A rendszerváltáshoz öltözöttekhez

▐ Nincs tovább helye semmi mellébeszélésnek. Nem sikerült a hatalom tegnapi provokációja. Mindössze néhány száz embert tudott veszélyeztetni azzal a gyűlöletkeltéssel, amit a Szabadság téren zsigerbe hatni akarva kiváltott. Ahhoz volt csak elegendő, hogy műveleti területté nyilvánítsa a Kossuth teret és környékét. Ez nevetséges részeredmény ahhoz a rendőri erődemonstrációhoz képest, amit egy rendkívüli állapot kihirdetésének kierőszakolásához vonultattak fel.

Mindössze néhány száz embert tudtak a több ezres tömegből a Bem szobornál tartani a rendszerváltáshoz nem, csak a kormányváltáshoz öltözöttek. A rendszerváltás katartikus pillanatát nem érző FIDESZ meggátolni akarja annak az erőnek a sikerét, amely nem a sebek feltépését, hanem a forradalom céljainak beteljesítését tartja 1956 örökségének.

’56-ról lehet szájtépően vitázni, lehet az emléket az idő homályosító ködén át alakítani, de egyet nem lehet: nem emlékezni arra, hogy mi volt a célja. Erre nem lehet nem emlékezni, mert minden jelmondata ma is időszerű.

1. Szabad és független Magyarországot!
Mi a mai szabadság? Minden szabad, amit megenged az a világhatalmi rendszer, aminek a NATO-n és az EU-n keresztül kényszerű tagjai vagyunk. Szabadon és függetlenül tűrjük, hogy a világelnyomó globalizmus terrorista gépezetének kengyeltartói legyünk. Szabadon és függetlenül járulunk hozzá ahhoz, hogy kifosszanak bennünket, hogy annak az országnak, Izraelnek az első embere kiadja a parancsot hazánk felvásárlására, amely minden emberi értéket el akar tiporni a földkerekségen. Szabadon és függetlenül engedjük, hogy a demokrácia nélküli többpártrendszer kormányon és ellenzékben lévő helytartói folyamatosan hazudjanak nekünk, a látszatra egymás ellen keltett gyűlölettel megosszanak bennünket, hogy ellenünk gyakorolhassák a diktatúrát.

2. Magyarország a magyaroké! – mondja 1956 második jelmondata.
Ha Magyarország azonos azzal, hogy dolgozhatunk, ha kapunk munkát, hogy tanulhatunk idegenné idomítva, hogy egészségünk addig fontos, amíg ép fogaskerékként szolgálni tudjuk az idegen érdeket, hogy istenadta értékeink másokat gazdagítanak, akkor a miénk Magyarország.

Ha Magyarország azonos azzal, hogy utcáinkon csak idegen feliratokat látni, hogy nyolcmillió magzat meggyilkolásával hely nyílt idegenek betelepülésének, akiket jogunk lesz kiszolgálni, akkor a miénk Magyarország.

Ha Magyarország azonos azzal, hogy éltető hagyományainkat karanténba szorítva nem lehetünk hűek apai őseinkhez, hogy a szeretet helyébe a gyűlölet lépett, és ezzel elvesztettük szabadságunk fenntartó alapjait, akkor Magyarország a magyaroké.

3. Nem szocializmust és nem kapitalizmust akarunk, hanem a sajátos magyar utat járjuk! – így szól 1956 harmadik jelmondata. Ha azt mondjuk, hogy a diktatúra egygyökerű szociál-kapitalista helytartói által létrehozott rendszer a sajátos magyar út, akkor önmagunknak hazudjuk mindazt, amit szabadságunk, függetlenségünk feladásával, minden értékünk idegenek szolgálatába állításával önmagunk ellen tettünk ötvenegy év alatt. Az eredeti szándék szerint kell végre értelmezni 56 célját! De nem elég értelmezni, hanem valóra is kell váltani!  Fel kell ismernünk, hogy Isten-teremtette magyarságunk Szent Koronával ránk hagyományozott eredendő szabadságának visszavételét jelentette 1956.

Azt jelenteti a független és szabad Magyarország, hogy az ország és az azt szerves egységként alkotó emberek a hagyományaikat hűségben tartó szeretettel megteremtett szabadságban élnek. Ez a szabadság biztosítja, hogy minden, ami a mienk, minket szolgáljon, vagyis Magyarország a magyaroké. És ez azt jelenti, hogy nem abban az embertelen társadalomban akarunk élni, amit a szocialista és kapitalista diktatúra jelent, hanem annak a természetes értékrendnek az irányítása alatt, amit a Szent Korona jelent mindannyiunknak.

1956 céljainak teljesülését akarta megakadályozni tegnapi provokációival a diktatúra. Ha ma mindazok együtt lesznek, akik nemcsak érzik, hanem tudják is, hogy az elnyomás szabadságra váltása csak akkor történhet meg, ha hűek leszünk atyai őseinkhez és felváltja bennünk a hígmagyar gyűlöletet a mélymagyarság szeretete, és ezzel felvértezve akarjuk és teszünk szabadságunk visszavételéért, akkor hiába való volt minden mesterkedés, beteljesítjük szabadságunk 1956-ban elkezdett visszavételét.

Ehhez kérem mindannyiunkra a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét! Így legyen!

Kelt Budapesten, 2007. október 23-án.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Reklámok
Explore posts in the same categories: Társadalom

%d blogger ezt kedveli: