Archive for the ‘Magyar szemmel’ category

Szólni a nevünkben és helyettünk?

április 23, 2008

▓ Felháborított Tőkés László Európa Parlamenthez intézett felszólalása. A magyarság a tönk szélén áll, aminek ezernyi oka van, múltból és jelenből. És neki semmi más mondanivalója nincs a strassbourgi nagypáholyban, mint a totalitárius rendszerekkel való elszámolás, ami önmagában is már nagy félrevezetés, — a magasságot egyszerre említeni a mélységgel. Csak nem az elzsidósított szellem beszél belőle?

Az otthoniakat alaposan félrevezették! A sajtó csak elvakítja az embereket a különböző EU-s pénzekkel, meg programokkal, támogatásokkal. Amióta nagyáruházakat húztak fel a mondialisták, hogy legyen hol gyorsan elverni a kis pénzt, az emberek elhitték, hogy jól élnek. A materializmus rabszolgái lettek, ami teljesen megtörte a csöppnyi nemzeti büszkeségüket is. És mindamellett itt a nyakunkon a cionista világállam, amiről nekik otthon fogalmuk sincs, mi több helyeslik és naívan védik az országhódítókat — az ‘ad nauseam holocaust-műsorok’ hatására.

Szóval Tőkés püspök a fent említett dolgokat még csak nem is említi. Az ő problémája az olasz fasizmus meg Hitler, amiket — hogy jobban nézzen ki a dolog —  összeköt a kommunizmussal. ■

Reklámok

"Magyarországi baloldal geneológiája és szociológiája"

március 8, 2008

/kép: akasztások, 1919/

▓  Ismertetni kellene azoknak a névsorát, akik az 1956-os Magyar Szabadságharc leverésében való részvételük miatt a, “Munkás-Paraszt Hatalomért és a Szocialista Hazáért” c. kitüntetéseket kapták meg. Ennek okán, ezek leszármazottai felvételi vizsga nélkül kerülhettek be a magyar felsőoktatási intézményekbe, ahonnan senki nem merte őket kibuktatni. De az ilyen kedvezményes eljáráshoz elég volt egy olyan nagyszülőre hivatkozni, aki résztvett az 1919-es Bolsevik Tanácsköztársaságban. Tehát ez a ” fiatal neo-bolsevik” és kitanult nemzedék már generációs nemzetáruló ősöket illetve felmenőket mondhat magáénak.

Mivel az elsődleges szocializáció helye a család, ezért értékrendjük is ennek megfelelően alakult. Ők a magyar politikai élet és gazdaság meghatározó figurái. A magyar PROLISZTOKRÁCIA.

Azonosítani kell ezeket a személyeket! Tudom, hogy ez kényes téma! S hogy válaszokat kapjunk a XXI. század magyar politikai erkölcs miértjére, a politikai élet szereplőinek magatartására és az őket vezérlő elvekre, bizony bele kell kaparászni a múltba. A jelen nem értelmezhető -ezeknek a személyeknek a geneológiája és szocializációja nélkül. Szeretném, ha egyre többen támogatnák azt, a törekvésemet, hogy keressük meg azokat a személyeket, akik a

“Nincsenek őseink csak proletár hőseink. Ott tiszteljük a nemzeti múltat, ahol komiszár őseink vonultak szétrúgni mindent, ami magyar és nemezeti.”

Családi hagyományokból indítattva alkotnak szellemi maffiát és telepednek rá a magyar jelenre. ◘

Bodó Kirchsteuer Attila

(akinek osztályidegen nagyapját még a sírból is kiásták a kommunisták)

Január 21. az engedetlenség napja

január 17, 2008

▐ Egyre nyilvánvalóbb, és egyre többen mondják is, hogy be kell avatkozni az egészségügy átalakításának menetébe, aminek jelenleg napirenden lévő pontja az egészségbiztosítási törvény. Az alábbiakban egy megvalósítható és megvalósítandó ötlet következik, melynek orvosokhoz és betegekhez való eljutásához, átgondolásához, az egységes cselekvéshez az internet világában is kb. 2 hét szükséges. Ez indokolja, hogy ez ügyben az orvosok és betegek együttes fellépésére javasolt időpont január 21-e legyen, de természetesen hamarabb is megkezdhető. Az idézett törvény esetében az újabb parlamenti szavazás időpontja február 11, tehát a január 21-e ehhez is illeszkedik a véleményformálás lehetőségével.
A sokat emlegetett állampolgári engedetlenség kinyilvánítására van egy (utolsó) olyan lehetőség, ami sem sztrájkhelyzettel nem fenyeget, nem befolyásolja (ellenkezőleg: javítja) az egészségügy működőképességét, anyagi kárt nem okoz, és még az orvostársadalom megosztottságát sem lehet felhozni kifogásként. (A vizitdíj ügyében ugyanis jól megtervezetten – anyagi alapon – előre megtörtént az orvosok csoportjainak szembeállítása.)
Bár az egyértelműen betegellenes egészségbiztosítási törvény megakadályozására most több érdemleges szakmai és civil megmozdulás kezdődött, az orvosok és betegek együttes véleménynyilvánítására, a címben szereplő állampolgári engedetlenség megmutatására egy sajátos lehetőség kínálkozik. A most beköszöntött 2008-as év újabb adminisztrációs terhet rótt az orvosokra, ami egyúttal szánalmas, nevetséges, körülményes és legfőképp értelmetlen. Ez pedig az orvosnak a számlaadási illetve elszámolási lista átadási kötelezettsége, ami immár valamennyi orvost terhel körzetben, rendelőintézetben és kórházi osztályokon. Aki még nem találkozott vele: pl. a rendelőintézeti orvosnak a számítógépes orvosi vélemény mellett egy külön lapon  ki kell nyomtatni az elvégzett beavatkozások pontértékeit, azt beszorozva a pontszám szorzójával, ez adja a vizit forintértékét, miközben a betegnek természetesen nem kell fizetnie, de alkalmas a beteg megzavarására. Mintha a háttérben az munkálna, hadd lássa a beteg, hogy mennyibe is kerül az ellátása. Tehát a pénzzel való játszadozás (a valós orvosi munka helyett) már a rendelés elején megkezdődik a vizitdíjjal, majd a végén a gyógyító szó és reményt keltő elbúcsúzás helyett egy, a beteg számára többnyire nehezen értelmezhető számlát is a kezébe kell nyomni. A bajokat tetézi, hogy ezt az orvosnak és a betegnek is alá kell írnia, az aláírás pedig a rendszer elfogadását, támogatását jelenti. De: ugyanezen aláírásnak a beteg általi megtagadása végre felhívhatja az egészségügyi kormányzat figyelmét arra, hogy nem vagyunk kötelesek bármilyen íróasztal mellett született, esztelen intézkedést teljesíteni, ahogyan az orvos nem kényszeríthető az orvosi esküjével vagy a józan gondolkodással ellentétes cselekedetre sem.
Kívánatos, hogy a jelen helyzetet az orvosok magyarázzák el betegeiknek, és ők maguk is kezdeményezzék az aláírás megtagadását. Ha ez 2008. január 21-étől kezdődően egységesen megvalósul, igazi tükre lehet az ország véleménynyilvánításának.
E sorok írója visszajelzést vár orvoskollégáitól, külön jelezve azt, ha valaki a televízió, rádió vagy újság nyilvánosságát is vállalja, mert a média érthető érdeklődést tanúsít, helyi és országos szinten is megszólalást fog biztosítani.

Dr. Nagy Attila
PhD., urológus és patológus szakorvos
Elérhetőség: drnagyattila@yahoo.co.uk
Mobil tel.: 076 70 252 2831

Hazai Levél

november 6, 2007

▐ FELHÍVÁS HAZÁNK FÜGGETLENSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT

A Hazafias Magyarok Szövetsége, mint a magyar nemzeti értékek és érdekek hatékony védelmére szerveződött egyesület, felhívja a Magyar Köztársaság minden állampolgárát, de különösen a társadalmi, érdekvédő, civil és egyházi szervezetek, valamint a pártok képviselőit, hogy követeljék Simon Peresz izraeli államfő Magyarország gazdasági eszközökkel történő elfoglalásáról tett nyilatkozata alapján, az izraeli tulajdonú és/vagy izraeli érdekeltségű cégek és magánszemélyek magyarországi befektetései jogszerűségének felülvizsgálatát.

A kormánynak és az ellenzéknek egyaránt megvan a felelősége, ha legmagasabb szintű diplomáciai kinyilatkoztatás által alátámasztott, egyértelműen ellenséges szándékú felvásárlás esetén hallgat, vagy éppen mentegetni próbálja az ellenséges, állami szuverenitásunkat aláásni akaró izraeli hivatalos álláspontot és stratégiát.

Annál is inkább így van ez, amikor nyilvánvalóan nem egyetlen stratégiai jelentőségű hazai cég részvényeinek ellenséges szándékú felvásárlási kísérletéről van szó, mint nemrégiben a MOL esetében osztrák részről, hanem egy egész országról. Aki az izraeli ellenséges szándékot nem hajlandó megakadályozni, sőt akadályt gördít azok elé, akik alkotmányos, törvényes jogaikkal élve mindent megtesznek a magyar nemzeti érdekek és értékek védelméért, hazánk függetlenségének megőrzéséért, az hazaáruló, s a törvény előtt kell felelnie tetteiért és mulasztásaiért.

►Követeljük a Magyar Köztársaság Országgyűlése Nemzetbiztonsági Bizottságának a hazánk ellenséges szándékú izraeli felvásárlásának kivizsgálása tárgyában történő haladéktalan összehívását, az ügy nyilvános megtárgyalását. ►Követeljük annak vizsgálatát, hogy az izraeli titkosszolgálat beépült-e a magyar nemzetbiztonsági szakszolgálatokba, s ha igen, a megfelelő, törvényes elhárító lépések haladéktalan megtételét.  ►Követeljük az izraeli érdekeltségű őrző-védő cégek működésének azonnali betiltását. ►Követeljük az egész ügyészség tevékenységének teljes körű átvilágítását, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének, törvényességi felügyeletének helyreállítását. ►Követeljük a hazai felelősök, a szuverenitásunk aláásásában közreműködő politikusok, közéleti- és üzletemberek megnevezését és hatályos törvényeink szerinti példás megbüntetését. ►Követeljük az évek óta tartó izraeli felvásárlás eltusolásában bűnrészes sajtó érintett képviselőinek bíróság elé állítását és felelősségre vonását. ►Követeljük hazánk izraeli felvásárlásának tényeiről – beleértve az off-shore cégeket is – a társadalom széleskörű tájékoztatását, az érintett cégek és személyek országunkból való kitiltását.►Követeljük a hazai és nemzetközi téren folytatott bolsevik antiszemitázó, fasisztázó, rasszistázó magyarellenes rágalomhadjárat haladéktalan beszüntetését, ill. megakadályozását, mely az ellenséges ország-hódító izraeli szándéknak ágyazott meg.

Amennyiben a magyar állam hivatalos illetékes szervei és képviselői a törvényes rend helyreállítása, Magyarország szuverenitásának megóvása érdekében nem teszik meg az Alkotmány által előírt szükséges lépéseket, törvényes polgári engedetlenségi mozgalmat szervezünk az őseink vére által áztatott szülőföldünk megmentése érdekében.

Engedetlenségi mozgalmunk neve „Tel-Aviv 180 fok – ahol igazán önmagad lehetsz” lesz, szemben a hazánk szívében megvalósítani akart, tízezrek befogadására alkalmas izraeli beruházás „Budapest 360 fok – ahol igazán önmagad lehetsz”– címével. Az ország megszállóinak eme vállalkozását egy izraeli mesterlövésznő arcával reklámozták. A mi kampányunk arca egy ún. „magyar gárdista” lesz: Petőfi Sándor, akivel így üzenünk Peresznek és ellenséges szándékát a hazai hatalomban kiszolgáló „vad törzsi sovinisztáknak”:

Foglalod a kurvanyádat, de nem ám a mi hazánkat!”

Kosd, 2007. november 03.

Sárdy Barbara                                                          Ifj. Hegedűs Loránt
alelnök

Az elkeseredés hangja

szeptember 11, 2007

osztozkodas.jpg►Apróhírdetés
Eladom központizáras, tolótetős, használt, 1920-ban durván megcsonkított országomat, áron alul.
Neve: Magyarország
Tartozékok: 10 millió db, folyamatosan fogyatkozó népességű depressziós állampolgár, ebből :
1.5 millió tudatos magyar, 1,4 millió öngyűlölő, és 7,1 millió alvó zombi.
Gyártási év: minimum 1000 éves, de bizonytalan.
Állapota: depressziós, öngyülőlő, önző.
További tartozékok: – 1 db mindenre alkalmatlan parlament – 386 alkalmatlan képviselő
Egyéb hibák: a kormány túlzottan balra húz ► (és mindenkit vagy akárkit képvisel, kivéve a nemzetet! -tj)
Akit az ajánlat érdekel, kérem, sűrgősen jelentkezzen!

Az MSZP Washington láncoskutyája?

augusztus 13, 2007

chained-dog.jpg▐ A közép- és kelet-európai NATO-országok közül csak Magyarország nem írta alá az amerikai vízumtörvényt bíráló nyilatkozatot. Tiltakozás helyett hazánk külön levélben biztosította a washingtoni kormányzatot odaadásáról és elkötelezettségéről. Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Csehország úgy látja, “Washington nem tartja tiszteletben ezen országok hozzájárulását a globális biztonság megteremtéséhez.”

A külügyminisztérium szóvivője szerint Magyarország [Nem Magyarország, hanem a budapesti trockista-kormány nem írta alá! –tj] azért nem írta alá a vele együtt lobbizó hat NATO-tagállam közös nyilatkozatát az amerikai vízummentesség kibővítéséről szóló törvényről, mert “az nem mindenben egyezik a magyar állásponttal.” Odze György külügyi szóvivő a magyar álláspontot megismételve elmondta: “Magyarország szerint a vízummentesség elnyerése hosszú folyamat, amelynek még az elején vagyunk.” A távirati iroda azon kérdésére, milyen hatással lehet a további közös lobbizásra az, hogy Magyarország a hét állam közül egyedüliként nem írta alá a nyilatkozatot, Odze György azt mondta: “még vizsgálják a kérdést.”

Pedig még fizettünk is érte — Májusban derült ki, hogy Magyarország is igénybe veszi havi 5000 dollárért a washingtoni “Dutko Worldwide” tanácsadó cég szolgálatait a vízummentesség ügyében történő lobbizás érdekében. A cég arra kapott megbízást, hogy kapcsolatot tartson fenn washingtoni kongresszusi képviselőkkel és közreműködjön olyan törvény elfogadtatásában, amely vízummentességet biztosít majd az érintett EU-országoknak.

G. W. Bush augusztus 3-án írta alá a törvénymódosítást, amely vízummentességet ad minden szövetséges országnak, ahol az elutasított kérelmek aránya 10 százalék alatt van. A korábbi 3 százalékos szabályhoz képest ez előrelépés.

Jelenleg 27 ország polgárai utazhatnak vízum igénylése nélkül az Egyesült Államokba, kelet-Európa más országaihoz hasonlóan a magyarok 100 dolláros igénylési díj fizetési díj ellenében, és egy interjút követően indulhatnak a tengerentúlra. [hirtv.hu/MTI/radio.hu/index]

Elő kell vennünk a seprűt!

július 8, 2007

kover-laszlo.jpgtobbpart.jpgKövér László: “Nagy Magyarország nem veszett el”

2007. július 8. — “Nagy Magyarország nem veszett el” – mondta Kövér László a Fidesz országos választmányának elnöke. “Magyaroszág határai lelkünkben húzódnak” – tette hozzá. A Fidesz, amikor kormányon volt, megkezdte a nemzet határokon átnyúló újraegyesítését. Azóta a jelenlegi hatalom a nemzetpolitikában is okozott károkat, de az ügy nem bukott el – hangsúlyozta.
Teljes cikk »

carrots.jpg▐ Köszönjük a sárgarépát Kövér elvtárs, meghasad a szívünk a meghatottságtól! Most amikor szabályos népirtásnak vagyunk szenvedő alanyai, most amikor már nem marad ipar, kereskedelem avagy agrárium magyar kezekben, most amikor Csonkaország végleges elsüllyesztésén dolgoznak szorgalmasan izraeliták által irányított politikusaink, Nagymagyarországról és “újraegyesítésről” beszélni a legnagyobb cinikus ostobaság, [amit nyugodtan nevezhetünk “gőzlevezetésnek”! Mert mit is adnak a kutyának, hogy ne ugasson? Csontot, hadd rágja!]

Kövér úrtól és az egész fideszes vezérkartól a MAI helyzet megoldását-orvoslását várják mindazok, akik még mindig hisznek abban, hogy a Fidesz képes bármilyen cselekedetre. A MAI tényleges lenin.jpgnemzeti tragédiát átélvén Csonkaországban, Nagymagyarország felemlegetése a butaság non plus ultrája, ami megbomlott agyra utal. Ha Kövér és társai még mindig csak szentimentális szemkitörléssel igyekeznek magukat jó fiúnak feltüntetni, követelni kell az egész “ellenzék” felszámolását. Elő a seprűt! Ha Lenin tudott seprűzni, akkor mi magyarok is! Vissza kell vonni minden egyes képviselőnek a megbízatását. Tünjenek el végre a megérdemelt süllyesztőben.– M.É.