Archive for the ‘Történelem’ category

GULAG – Zsidó haláltáborok

április 29, 2008

▓ Mózes II. — 12,12 Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött – én, az Úr.

▓ Mózes V. — 13,16 irgalom nélkül hányd kardélre annak a városnak a lakóit, és irtsd ki minden benne levővel együtt, még az állatokat is hányd kardélre! 20,13 És ha kezedbe adja Istened, az Úr, akkor hányd kardélre a benne levő férfiakat mind. 20,14 De a nőket, a gyermekeket, az állatokat és mindazt a zsákmányt, ami a városban van, vedd birtokodba, és élvezd az ellenségtől elvett zsákmányt, amit neked adott Istened, az Úr.◙

Mintegy 66 millió, többségében keresztény áldozat, 1918-1957. Igaz, hogy valamennyi csak “barom volt és nem emberi lény.” A wiesenthalos náci-vadász Efraim Zuroff nekünk ne beszéljen “emberiség ellen elkövetett háborús bűnökről”, mert a Mérleg a mi oldalunkra billen!! -tj

Reklámok

Ajánlatunk!

március 23, 2008

 

benjamin-freedman.jpg

▓ A jobboldali oszlopban, a magyar címer fölött találják Benjamin H. Freedman beszédét négy részletben: a zsidókról, a cionizmusról, a kazárokról, világuralmi törekvéseikről, a háborúkról, békeszerződésekről, a Talmudról stb. Freedman 1961-ben, Washingtonban mondott beszéde a képernyőn magyar fordításban olvasható. ◘ –tj

A mi túlélőink beszélnek

február 9, 2007

clipart_tech_audio1.gif

▐ A hangfelvétel a hazai Pannon Rádió adásában hangzott el, 2002-ben. A magyar asszony 1944-45 telén, mint kisgyermek élte át az elszabadult szovjet horda szörnyűségeit.

▐ Kanadában egyetemi éveimben a történelemórákon osztálytársam «Ágnes» büszkén, hálatelten mesélte élményeit, amikor Magyarországot ‘a szovjetek felszabadították’. A baj csak akkor ütött be, amikor az órán én is elmondtam, hogy az éremnek van egy másik, sokkal véresebb oldala is, amiért nincs a magyar népnek oka hálálkodni. A tanév hátralévő idejében Ágnes soha többé nem szólt hozzám. — A szovjet hordának kiszolgáltatott magyarság részére nem volt védelmet nyújtó «Gettó», és arról sincs tudomásunk, hogy orosz katonák zsidó nőkön, lányokon nemi erőszakot követtek volna. –TJ

barbed_w.gif

És akikért mindez megtörtént…

hammersickle.gif«Hála, mély és leboruló hála…» A dicsőséges Vörös Hadseregnek

▐ Tallózás a magyarországi zsidóság star.gifÚJ ÉLET c. lapjából

hammersickle.gif1945. november 1. — «Mindenek előtt köszönet és hála a felszabadító Vörös Hadseregnek, mert a végső pusztulásra ítélt pesti stockler.jpgzsidóság valóban életét köszönheti a győzedelmes orosz katonáknak, s ezt feledni soha nem fogjuk.» — Stöckler Lajos és a Pesti Izraelita Hitközség és Országos Iroda elnöke.

hammersickle.gif1945. november 27. — «A Vörös Hadseregben minden zsidó a Szovjetért harcolt. A magyarországi zsidóknak tudniok kell, hogy életüket egyedül a Vörös Hadseregnek köszönhetik.» —Ilya Ehrenburg.

hammersickle.gif1946. április 4. — «Április 4-e a fel-, és megszabadulás nagy napja, örömünnep. Most egy esztendeje szabadította fel a hatalmas áradatként előretörö, hömpölygésben semmivel fel nem tartóztatható Vörös Hadsereg teljes egészében Magyarországot. Budapest és az ország boldogan, megkönnyebbülten lélegzett fel. Hála, mély és leboruló hála mindezekért a felszabadító seregnek, a sereg minden tábornokának, tisztjeinek és közlegényének. De a legnagyobb hála és kösöznet Sztálin generalisszimusznak, aki ezeket a mérhetetlen arányú, lenyűgöző mentőcsapatokat útnak indította…» — ÚJ ÉLET.

Ottó bácsi visszahozza a Római Birodalmat?

február 7, 2007

/kép: Habsburg főherceg a Vatikánban/

A Páneurópa Unió
2006_pehi_vatican_paneuropa_vs_british_empire_habsburg_thurn_taxis.gif

▐ Amikor Richard Coudenhove Kalergi gróf «Paneuropa» c. könyve megjelent 1923-ban, a két pénzeszsák, Louis Rothschild és Max Warburg jelentkeztek nála, és elég pénzösszeget ajánlottak fel, amivel felállították a Páneurópai Uniót. Leopold S. Amery, aki a Rothschildeket segítette Israel állam megalapításában, egyidőben mindent megtett, hogy az újonnan alakult szervezetet életben maradjon. Paul és Felix Warburg bemutatta Kalergi grófnak az Egyesült Államok szépségeit, de főleg a lehetőségeit, és lehetővé tette, hogy az óceán másik oldalán is megkaphassa a kellő támogatást.

Calergi szerint, Nicholas Murray Butler volt az egyik leglelkesebb támogatójuk New Yorkban. Butler a Columbia University elnöke volt akkor, akitől — Andrew Carnegie az amerikai Pilgrim Society elnöke, valamint Gerog Hegel és Emmanuel Kant filozófusok támogatója — kapta az ihletet a Carnegie Endowment felállítására.

A nemzetközi Páneuróa Uniót Kalergi vezette haláláig, 1972-ig. Akkor Otto von Habsburg főherceg, a «Le Cercle» alapítója vette át a mai napig tartó elnökséget. Az elmúlt 60 évben, dúsgazdag kiváltságosok egész csapata, a Páneurópai Unión kívül még a Máltai Lovagok és az Opus Dei nevezetű szervezeteket is támogatták. Legtöbben tévednek, ha azt hiszik, hogy Kalergi gróffal 1972-ben kimúlt a Páneurópa Mozgalom elve. Nem. Él és virul! Kalergi halála után Habsburg főherceg vette kézbe a mozgalmat és számos arisztokratával: Count Hans Huyn, Carlo della Torre e Tasso herceg, Albert von Thurn und Taxis hercegek, Nikolaus von Liechtenstein, Jakob Coudenhove-Kalergi and Valery Giscard d’Estaing, folytatta a XX. század elején megkezdett munkát. Nevezett egyének ma is élnek, akik azonosulnak a Vatikán legreakciósabb elemeivel. Elképzelésük nem kevesebb, mint az, hogy az Európai Uniót felhasználják a Szent Római Birodalom visszaállítására. Otto von Habsburg a Le Cercle alapítója, a Páneurópa Unió feje és a Vatikán-Páneurópa földalatti tikos mozgalom egyik legbefolyásosabb alakja. Opus Dei és a Máltai Lovagrend mindkettő szabadkőműves szervezet.–tj

▐ A témához kapcsolódó cikkeim:
http://www.hazankert.com/200627.html
http://www.hazankert.com/mai01.html
http://www.hazankert.com/03nov4.html

▐ Angol nyelven máshol:

Project for the Exposure of Hidden Institutions
http://home.planet.nl/~reijd050/index.html
http://home.planet.nl/~reijd050/AppendixB.htm

Opus Dei
… Is a subordinate organization to the Pope, who is in control of the Knights of Malta, and therefore there are Knights of Malta in Opus Dei. The Jesuits control Opus Dei through the hierarchy of the Pope and through the Knights of Malta. Opus Dei is composed of prominent Roman Catholic businessmen and politicians who have given themselves over to “God’s work”—that’s what Opus Dei means—for making the Pope the Universal Monarch of the world, ruling the world from Solomon’s rebuilt temple in Jerusalem.

An example of this is the former head of the FBI, Louis Freeh, was a member of Opus Dei… is determined to create a World Government under the Pope. Opus Dei was created in the 20th Century, whereas the Knights of Malta were created in the 11th Century, and the Jesuits were created in the 16th Century, in 1540, with [the born Jewish] Ignatius Loyola. So, the super-secret society of the Jesuit Order, in control of the Knights of Malta, were in existence nearly 500 years before Opus Dei. Opus Dei, like the Knights of Columbus, is a subordinate organization to the Jesuit Order.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/secretsocietyindex.htm

A gyűlölet-próféta

december 26, 2006

zuroff.jpg

EFRAIM ZUROFF náci-vadász

Mint ismeretes, a Wiesenthal Központ 10 ezer eurót ajánlott fel az “Utolsó esély” nevezetű akciója keretében annak, aki “háborús bűnöst tud találni”. Euréka! Megvan az új áldozat, akit hamisan vádolhatnak, lejárathatnak és zaklathatnak. Képíró Sándor volt csendőr százados, aki részt vett az 1942. januárjában lezajlott délvidéki partizánellenes hadjáratban.

A Wiesenthal Központ jeruzsálemi irodáját vezető Efraim Zuroff október 5-én, sajtótájékoztatón bejelentette, hogy rátaláltak Képíró Sándor “háborús bűnösre”. Egyúttal a már említett délvidéki eseményeket is – anélkül, hogy a mennyezet a fejére szakadt volna a hazugságtól – zsidóellenes razziának állította be. Zuroff indítványt nyújtott be a budapesti Katonai Főügyészséghez, kérve: ‘intézkedjenek a 62 évvel ezelőtt kirótt, de le nem töltött, tízévi szabadságvesztés végrehajtásáról.’ Képíró Sándort ugyanis “hűtlenségért” tíz év szabadságvesztésre ítélték 1944-ben, de ezt nem töltötte le.

Zuroff összemosta a háborús bűncselekmény fogalmát a hűtlenséggel. Nyilvánvaló hazugság, alaptalan vádaskodás, hiszen Szombathelyi Ferenc vezérezredest is, aki 1942-ben elrendelte a razziát, 1994-ben felmentette a Legfelsőbb Bíróság. Képíró Sándor lakcímét nyilvánosságra hozták, zaklatják, holott semmiféle bűncselekményt nem követett el. Felháborító, hogy 40 évnyi kommunista terror után egyetlen vörös gyilkost sem ítéltek el, azok ma is itt élnek közöttünk – magyarok vérével a kezükön. [Nemcsak közöttünk élnek, hanem ők uralkodnak az Országházban felettünk! tj] Ugyanakkor 90 éves aggastyánokat zaklatnak 60 évvel ezelőtti eseményekért, amikor is kötelességüket teljesítették és hazájukat szolgálták. —Keszthelyi József

Herdert feledni, Cion bölcseit és a KGB-t ismerni kell!

október 10, 2006

Magyarország másfél évszázada idegen érdek és kényszer szülte változásokon megy keresztül. Az utóbbi hat évtized többlépcsõs „reformpolitikája” valójában lehengerlõ sikerekrõl szóló ámokfutás, miközben a magyar érdek következetesen, vészesen háttérbe szorul. E folyamat megállításához tiszta gondolat és tisztességes vezetõ kell. A megértés 3 forrása: egy történelmi hazugság feltárása (Herder), majd két elhallgatott dokumentum (CION bölcseinek és a KGB 45 pontjának) ismerete.

1. NINCS herderi jóslat! Herder (német gondolkodó, meghalt 1803-ban) sehol nem írt magyar nemzethalálról! Az irodalmi és történelmi köztudatban mégis az õ nevével jövendölik a magyar nép kihalását. Két évszázad hazugsága úgy ivódott be a közgondolkodásba, hogy manapság Herder idézése szinte egyet jelent a nemzethalál rémével. Herder környvtárnyi írásainak mindössze egy félmondatában van olyan utalás a magyarokra, amely szerint „félõ, hogy maga a nyelv is eltûnik”. Még ez a megállapítás sem Herder sajátja, hanem egy Mária Terézia korabeli Habsburg-barát jezsuitától származott, alapja a Kárpát-medence történelmének és etnikumának félreismerése, amit késõbb maga Herder is bevallott. A herderi jóslatnak nevezett valótlanságot az évszázados Habsburg, pánszláv és zsidó érdek (értsd: magyarsággal szembeni érdek) táplálta.

A két évszázados folyamatos történelem-hamisításra jellemzõ, hogy a magyar nemzethalál programszerû terjesztése a mai napig tart. Ugyanekkor elmarad a zsidó történelem idézése Herdertõl, pedig az „Eszmék az emberiség történetének filozófiájából” címû mûve 12. könyvének terjedelmes fejezetében foglalkozik vele. Ezt írja: „úgy adom elõ a héberek történetét, mint õk maguk.”, „Az Izraeli Királyságnak tulajdonképpen nem volt törvényes alkotmánya.”, „…egy ország, amelynek berendezkedése sem a belsõ, sem a külsõ feltételekkel nincs összhangban, a világnak ezen a táján nem lehetett életképes.”, „…vallásosságuk képmutatássá vált, tanultságuk egyetlen könyv szõrszálhasogató magyarázatává, patriotizmusuk szolgai ragaszkodássá a félreértett régi törvényekhez, olyannyira, hogy a szomszédos népek megvetették vagy kigúnyolták õket.”, „ Isten népe, mely valaha magától az Égtõl kapta hazáját, évezredek óta, úgyszólván születésétõl fogva, élõsdi növény más nemzetek törzsén, ravasz alkuszok nemzetsége majdnem mindenütt, amely minden elnyomás ellenére sem vágyik sehol saját otthonra és megbecsülésre.”
Tehát van Herdertõl származó hiteles irodalom is. A nemzethalál helyébe azonban Arany János életmûvét és örökérvényû gondolatát kell visszaültetni:
„És ne gondold, hogy kihalnak/ Sujtott népek hirtelen,
Amíg össze-zeng a dalnok/ S a nemzeti érzelem.”

2. LÉTEZIK a Cion bölcseinek jegyzõkönyve, a zsidó világbirodalom tervével, ami az alábbi hangvételben íródott:
„Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik. Ítéleteket fogunk végrehajtani, ölni fogunk és kegyelmet gyakorolni. Akaraterõvel uralkodunk, mert kezünkben van egy valamikor hatalmas, most általunk legyõzött párt öröksége. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy, égõ kapzsiság, irgalmatlan bosszú, gyûlölet és rosszindulat.
Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. A mi szolgálatunkban minden véleményt, minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták, demagógok, szocialisták, kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait, igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban; az államok nyugalomra intenek, készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében; mi azonban nem fogunk nekik békét adni, amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik államok feletti szuperkormányunkat.
A gójok azzal, hogy pártokra szakadtak, a zsidók kezébe adták magukat. A pártharcokhoz ugyanis pénz kell, és a pénz mind a mi kezünkben van. Kezünk benne van a törvényhozásban, a választások lebonyolításában, a sajtóban, az egyén szabadságában, mindenekfelett azonban a nevelésben és közoktatásban… („ha magadban beszélgetsz, õ, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, … mert ahol zsarnokság van, minden hiában, … mert ott áll eleve sírodnál, õ mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.” – idézet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versébõl)
Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nem zsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekrõl tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal, hogy a törvényeket ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították, majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira, hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.
Önök azt mondhatnák, hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni, ha idõ elõtt rájönnek arra, hogy valójában mi folyik körülöttük; ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van, amelytõl még a legbátrabbak is remegnek, a földalatti helyiségek, a földalatti vasutak, azok a földalatti folyosók, amelyek még az idõ elérkezése elõtt készen lesznek valamennyi fõváros alatt, s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.”

3. VAN KGB és vannak titkosított dokumentumai. Például a bennszülöttek leigázásának alapelveit összefoglaló 45 pont, melynek forgatókönyve szerint zajlott Magyarország 1945 utáni egész történelme, beleértve az 1989-es elhazudott rendszerváltást is. (Valamennyi pontja megtalálható e sorok írójának Alattomos agymosás c. könyvében) A következetesen magyarellenes (internacionalista, kozmopolitika) tevékenység kulcspontjai:
Meggyorsítani a … bennszülöttek likvidálását (értsd: népirtás)
Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését (értsd: diktatúra)
A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.
Ha létrejön egy olyan jellegû szervezet, amelyik … szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését, azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése, temetõink megrongálása, nemzetünk és kultúránk befeketítését hirdetõ, és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket, és kihasználni a velünk szemben létezõ gyûlöletet.”
Az önsajnálat keltése, önmerénylet provokálása alapján joggal felvethetõ, hogy a jelenlegi Gyurcsány-botrány kirobbantása is önérdekbõl, önvédelembõl született. Az idegen ügynökök máig tartó jelenlétére példa volt a Medgyessy-botrány. A harsogó IGEN-propaganda hátterében a Parlament nemet mondott az ügynökmúlt felszámolására, és a nemzetközivé dagadt újabb miniszterelnöki botrány kivizsgálására. A legfõbb népképviselet többszörös bizonyítékát adta a nemzetárulásnak.
A MAGYAR NÉPNEK JOGA VAN SZÁMONKÉRNI A HAZAÁRULÓ POLITIKÁT!
Ehhez kell a herderi hazugságot feledtetni, Cion bölcseit leleplezni és a KGB tevékenységét megismerni. Az ország mai bajainak forrása az Európai Unió diktátuma, ezért a megoldáshoz vezetõ jelszó: Habsburg, kommunista, cionista unió.
Büszke, szabad magyarnak nem való!

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró

Gondolataim a magyar-verések kapcsán

szeptember 13, 2006

A Trianonban, 1920-ban, nyugati hozzájárulással létrehozott szomszédos műállamok politikusainak aláírásai még mindig megtalálhatók a porladozó, megsárgult gyászegyezmények papírjain, hogy “tiszteletben tartják a kisebbségek emberi jogait.” Mint tudjuk, ez 1920 óta soha, egyetlen egyszer sem történt meg. Hogy mik ennek az okai? Kevés a hely most itt ennek a leírására, de legyünk tisztában néhány tényezővel:

(1) Az Emberi Jogokat hírdető Nyugat a mai napig nem próbálta újravizsgálni a Magyarországgal történt igazságtalanságokat. A külföldi könyvtárak polcait magyar-ellenes, hazug történelemkönyvekkel töltötték fel. (2)  A hatalmát átmentett újkommunista budapesti kormányok — lásd: Jeszenszky Géza, Horn Gyula — egymás után kötöttek újabb alapszerződéseket a szomszédos “baráti államokkal”, biztosítván őket arról, hogy a magyarok nem kívánják a revíziót. (3) Az, hogy Gyurcsány ma “elítéli és tiltakozik” a nyitrai magyar-verés ellen? Túl kevés, túl későn! Ez politikailag számára csak előnyös lehet! (4) Amikor Medgyessy ex-miniszterelnök kaviárral és pezsgővel  ünnepelte Budapesten a román külügyminiszterrel a gyulafehérvári (1918.dec.1) határozatot, üzenet volt Romániába: nektek adjuk a magyarokat, tegyetek velük, amit akartok! (5) És a Benes Dekrétumok? Síri csönd, mert “baráti tótjaink” megüzenték, hogy ‘a Benes Dekrétumok sérthetetlenek’. Ha a budapesti Parlament úgy végezné a munkáját, hogy a magyarság érdekeit legalább úgy képviselje a Kárpát-medencében, mint a zsidóság érdekeit, és külföldi fórumokon  tiltakozna reggeltől-estig a fenti pontokban felsorolt tényezők miatt, illetve revízió alá venné azokat, akkor a mélyen tisztelt baráti szomszédaink nem kaptak volna lovat a magyar-verésekhez! Ez ilyen egyszerű és világos! (6) Az 1975. évi helsinkii európai biztonsági és együttműködési értekezlet záróokmányának elfogadása [1975. aug.1], amely az ún. harmadik kosárban elismerte, hogy a nemzeti kisebbségek vagy térségbeli kultúrák hozzájárulhatnak az államok együttműködéséhez és figyelmebe vete ezek tagjainka jogos érdekeit. (7) Nem is beszélve a legnagyobb Sóhivatalról: — New Yorkban az ENSZ Alkotmánya szintén “biztosítja a kisebbségek emberi jogait.”

/Csak nehogy ezeket valaki komolyan vegye! Mindenütt aláírták a nagy egyezményeket, a különböző kulturális-kosarakat, az alapszerződéseket, csak éppen nincs állam, amely tiszteletben tartaná, amit aláírt./
Ha néhány pont kimaradt volna, kérem az Olvasókat küldjék el hozzám, és utólag hozzáadom.

Tóth Judit, Hazánkért