Mást várnánk “egy uralkodó fajtól”!

Feltöltve március 30, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: gyűlöletbeszéd, Idézetek

menachem begin

▓ ÖNDÍCSÉRET BÜDÖS!

◘ “A mi fajtánk, uralkodó faj [i.e. master race]. Hittudós istenek vagyunk mi ezen a bolygón. Éppúgy különbözünk mi az alacsonyabb fajoktól, ahogy ők a férgektől. S mi több, a mi fajunkhoz hasonlítva, más népfajok barmok és állatok, marhák a legjobb esetben. Más népfajok emberi fekáliáknak tekintendők. Nekünk a sors rendelete, hogy uralkodjunk alsóbbrendű fajok fölött. Földi birodalmunkban élenjáróink vasrúddal fognak uralkodni. A néptömegek mint szolgáink lábainkat fogják nyaldosni.” — Menachem Begin volt izraeli miniszterelnök, 1977-1983. Nobel-díjas 1978-ban.

▓ “Our race is a Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.” – Menachem Begin

▓  “Egymillió arab nem ér annyit, mint egyetlen zsidó köröm.” – Yaacov Perrin rabbi, New York Daily News, 1994. 02.28. 6. oldal.

Gyűlöletbeszéd gyöngyszemei (angol szöveg)

Amikor azzal vádolják e sorok íróját, hogy írásaival a ‘Hazánkért oldalain gyűlöletet szít’, mindig a “Master Race” élenjárói jutnak az eszembe, akik nem fukarkodnak se szavakkal, se gyűlöletükkel, amiket különféle módon és a lehető leggyakrabban igyekeznek is az emberiség tudtára adni. Nem akarják észrevenni, hogy azt gyűlöli bennük az emberiség, amit művelnek a világgal! Valóban, miért is van annyi gyűlölet irántuk? Vajon kiknek a hibája? Aki gyűlöletet vet, az gyűlöletet és megvetést fog aratni. — Judit

Reklámok

A “Szövetségi Tartalék” /FED/

Feltöltve március 27, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: összeesküvés, pénzvilág, videofilmek

▓ A Federal Reserve se nem szövetségi, se nem tartalék. A tulajdonosok a nemzetközi bankároknak egy romlott csoportja, magántulajdonú monopólium (egyedáruság), amely felelős Amerika államadósságáért. Ez az élősködő és felesleges létesítmény valósággal a semmiből teremt valutát, amelyen a kamatot az adófizetők zsebéből hajtja be.

▓ The Federal Reserve Conspiracy – Robbing Americans 9 min
http://www.youtube.com/watch?v=BPU8w7Bxc0A

► Három videofilm:

http://www.youtube.com/watch?v=BPU8w7Bxc0A&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=hQZ56hkKOlk

http://www.youtube.com/watch?v=yrGNNZnz8EI

Rideg igazságok!

Feltöltve március 26, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: igazságok

nwocompl ♦ “Napjaink átka, hogy a közügyek vezetőinek tanácsadói az úgynevezett kutatóközpontok elburjánzott szakértői, akiknek befolyása az elmúlt évek alatt félelmetesen megnövekedett, – Alfred M. Lilienthal, 2003.09.20.

♦ “A világot egészen más személyek kormányozzák, mint azt elképzelik azok, akik nem bejáratosak a színfalak mögött.” – Benjamin Disraeli, 1844

♦ “A világkormány megvalósításához szükséges az emberiség emlékezetéből kitörölni a feltétlen függetlenséget kívánó individualizmust, a családhoz való hűséget, nemzeti hazafiasságot és vallásos dogmákat.” – G. Brock Chisholm, a World Federation for Mental Health (Elmegyógyászat Világszövetsége) alapítótagja, az UN World Health Organization (ENSZ Egészségügyi Világszervezete) vezérigazgatója.

♦ “Úgy gondolom, hogy ma olyan 25,000 egyén van közügyeket intéző hivatalokban, – egyetemeken és a Kongresszusban,- akik hisznek az egyvilág-kormányban. És aki hisz az egyvilág-kormányban, az nem hisz a nemzeti függetlenségben, és olyan valami mellett illetve érdekében tevékenykedik, amelynek célja a diktatúra. Ez a terv már megvalósításra vár.” – Ron Paul, Austin Texas, 2003.08.30. ◘◘◘

Ajánlatunk!

Feltöltve március 23, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: Történelem, videofilm, zsidóság

 

benjamin-freedman.jpg

▓ A jobboldali oszlopban, a magyar címer fölött találják Benjamin H. Freedman beszédét négy részletben: a zsidókról, a cionizmusról, a kazárokról, világuralmi törekvéseikről, a háborúkról, békeszerződésekről, a Talmudról stb. Freedman 1961-ben, Washingtonban mondott beszéde a képernyőn magyar fordításban olvasható. ◘ –tj

A kommunista szerbek véres bosszúja

Feltöltve március 22, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: 1944-45, délvidék, szerbek, videofilm


▓ Délvidéken 1944-ben a szerbek rettenetes bosszút töltöttek ki ötvenezer magyaron. (A videofilm erről szól!)  — Koszovó függetlenségét a minap fogadta el, a *parlamentnek* nevezett budapesti bűnszövetkezet! Hogy mit jelent ez a délvidéki magyaroknak? A hírek szerint Délvidéken a magyarok üldöztetése, ok nélküli tettleges bántalmazása újra megkezdődött. Ki védi meg őket? Az ENSZ? Az Európai Unió? G. W. Bush? A Moszád? A Vatikán? A szerbekkel érzelmi alapon jóviszonyban álló zsidók? –tj

***A Magyar Televízió 1-es műsora pénteken éjfélkor, hogy minél kevesebben láthassák, összeállítást közölt az 1944 őszén végrehajtott délvidéki magyarirtásról, amikor a titóista partizánok mészárolták az ártatlan magyar lakosságot. Szerencsére az MTV honlapján még ott volt az összeállítás, legalább az interneten megtekinthető, utólag.

Mivel elévülés nélküli emberiség elleni bűntettekről van szó, ideje lenne megindítani az eljárást, megállapítani a felelősséget, ma már ebben lehetne támogatást kapni nemzetközi fórumoktól, és jó lenne a magyar iskolákban tanítani a történteket. Minden ellenkező híreszteléssel szemben magyart sem szabad ölni. ◘


Megtisztelés?

Feltöltve március 18, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: "tisztelet", fenyegetés, HAZAI LEVÉL, vélemény

▓ Amikor a heti egyórás montreáli magyar rádiót vezettem a ’90-es években, időnként nemcsak névtelen levélben vagy telefonhívással fenyegettek meg a műsorom “túlzottan magyar” tartalma miatt, de egyik karácsonykor még bombariadó is volt a rádióállomásnál. A fenyegető gyorstelefon után az alkalmazottak gyorsan kiemelkültek az épületből, de hála Istennek nem történt robbanás. A félelem és kétségbeesés annál nagyobb volt. Pár nap múlva elfogták a terroristát, akinek nem tetszett a műsoromban idézett Prohászka Ottokár püspök ünnepi üzenete. Hm! … Lehet, hogy a Prohászka-szobor ledöntőjének, Faludi Gyurinak volt a rokona? Ez nem derült ki. Annyit viszont megtudtam, hogy Montreálban igen jólmenő kis üzlete volt, amelyben a régi szépidők náci emlékeit, horogkeresztes zászlókat, Julius Streicher-könyveket, valódi cionista “gyöngyirodalmat”, nyakbavaló arany hatágú csillagokat és hasonló kincseket árusít. Ugye a pénznek nincs szaga, de a portékának sincs.

Abban az időben — amikor még Kádár-Csermanek élt és virult — mint műsorvezető azt is megszoktam, hogy egy-egy adás után telefonon névtelenül feltették a kérdést:

goofy.JPG“Ha maga olyan bátor és nagyszájú, akkor mért nem megy haza? Tartaná oda a hátát a késhez, ahol megszúrhatják!” — Kérdem én, hát lehet erre fínoman válogatott szavakkal válaszolni, amikor még a telefont is lecsapják? Gondolom, ha tehette volna, a hátbaszúrást Kanadában is örömmel elvégezte volna kádárista elvtársai helyett.

A minap drótposta érkezett. Az üzenet szerzője megkérdezi tőlem úgy szűkös egymondatos egyszerűséggel, hogy “Ugye jó Kanadából figyelni a nagy kövér magyarok sikereit?” Ha valaki erre tud válaszolni, kérem írja meg, továbbítom.

Szinte sajnálom, hogy műveltségem nem engedi meg a vele való további levélváltást, vagy hogy egyáltalán válaszra méltassam. Szegény…! Un véritable homme d’esprit’ … !

◘ – Judit

"Magyarországi baloldal geneológiája és szociológiája"

Feltöltve március 8, 2008 Szerző: Judit
Kategóriák: Magyar szemmel

/kép: akasztások, 1919/

▓  Ismertetni kellene azoknak a névsorát, akik az 1956-os Magyar Szabadságharc leverésében való részvételük miatt a, “Munkás-Paraszt Hatalomért és a Szocialista Hazáért” c. kitüntetéseket kapták meg. Ennek okán, ezek leszármazottai felvételi vizsga nélkül kerülhettek be a magyar felsőoktatási intézményekbe, ahonnan senki nem merte őket kibuktatni. De az ilyen kedvezményes eljáráshoz elég volt egy olyan nagyszülőre hivatkozni, aki résztvett az 1919-es Bolsevik Tanácsköztársaságban. Tehát ez a ” fiatal neo-bolsevik” és kitanult nemzedék már generációs nemzetáruló ősöket illetve felmenőket mondhat magáénak.

Mivel az elsődleges szocializáció helye a család, ezért értékrendjük is ennek megfelelően alakult. Ők a magyar politikai élet és gazdaság meghatározó figurái. A magyar PROLISZTOKRÁCIA.

Azonosítani kell ezeket a személyeket! Tudom, hogy ez kényes téma! S hogy válaszokat kapjunk a XXI. század magyar politikai erkölcs miértjére, a politikai élet szereplőinek magatartására és az őket vezérlő elvekre, bizony bele kell kaparászni a múltba. A jelen nem értelmezhető -ezeknek a személyeknek a geneológiája és szocializációja nélkül. Szeretném, ha egyre többen támogatnák azt, a törekvésemet, hogy keressük meg azokat a személyeket, akik a

“Nincsenek őseink csak proletár hőseink. Ott tiszteljük a nemzeti múltat, ahol komiszár őseink vonultak szétrúgni mindent, ami magyar és nemezeti.”

Családi hagyományokból indítattva alkotnak szellemi maffiát és telepednek rá a magyar jelenre. ◘

Bodó Kirchsteuer Attila

(akinek osztályidegen nagyapját még a sírból is kiásták a kommunisták)